Kto ťa formuje?
Týždeň 44 - evanjelizačný kalendár 2018 - 25

Ak si neveriaci a čítaš tento verš z Biblia z Božieho svedectva, tak sa ti to možno javí ako pekne znejúca básnička. Pre mňa sú zase básničky pekne znejúce ale nič nehovoriace texty, ktoré sa šíria internetom... viac


Jediná obeť, jediný Spasiteľ
Týždeň 43 - evanjelizačný kalendár 2018 - 24

Ján vo svojom prvom liste ubezpečuje, alebo vydáva svedectvo o tom, že on a iný okolo neho videli Pána Ježiša Krista a sami svedčia čitateľom listu – teda aj nám – že Boh Otec poslal Pána Ježiša Krista – Jeho Syna na svet ako Spasiteľa... viac


Pán Ježiš Kristus klope na tvoje dvere
Týždeň 42 - evanjelizačný kalendár 2018 - 57

Si veriaci? Počul si o Pánovi Ježišovi Kristovi? Čo pre teba a pre mňa spravil? Ak si počul zvesť o tom, že každý človek je namočený v bahne hriechu, tak dúfam si počul aj o tom, že hriech nás oddeľuje od Boha. Sami sa k Nemu kvôli tomu nevieme dostať – nevieme sa sami zbaviť viny... viac


Vyznaj svoju vinu 2
Týždeň 41 - evanjelizačný kalendár 2018 - 23

Znovu sa vraciame k elementárnej teda základnej veci, ktorú ako ľudia všeobecne musíme spraviť, aby sme mohli dôjsť odpustenia. Nemôžeme ignorovať, nemôžeme si zatvárať oči pre svojim vlastným hriechom... viac


Vyznaj svoju vinu
Týždeň 40 - evanjelizačný kalendár 2018 - 25

Každý veriaci človek, by mal považovať Boha za svoju autoritu - za autoritu nad svojim životom. Autorita potom rozhoduje v našom živote. Boh nám poskytol Bibliu. V nej sa píše, okrem iných vecí o hriechu... viac


Nie sami zo seba
Týždeň 39 - evanjelizačný kalendár 2018 - 78

Ak ide o naše životy, ak ide celkovo o nás, tak si chceme všelijako dopomôcť. Chceme mať všetko v rukách. Radi by sme si zabezpečili aj miesto v nebi. Je to v nás. Myslíme si, že vieme svojimi skutkami obmäkčiť a presvedčiť Boha, že patríme do kráľovstva nebeského... viac


Neužitočná viera
Týždeň 38 - evanjelizačný kalendár 2018 - 45

Mohlo by sa zdať, že skutky sú podmienkou spasenia, ale to je len zdanie a nie je to pravda. K Božiemu daru a Božej milosti nemožno nič pridať. Spasenie je skrze obeť Pána Ježiša Krista. My to len vierou vieme prijať... viac


Vďačné srdce
Týždeň 37 - evanjelizačný kalendár 2018 - 40

ento verš je súčasťou Biblického textu, ktorý obsahuje viacero napomenutí pre bratov v Kristovi. Teda pre tých, ktorí veria v Ježiša Krista a chcú aby bol ich Pánom. Prosím ... viac


Upevnení v Kristovi
Týždeň 36 - evanjelizačný kalendár 2018 - 60

Existujú tu takzvané medziľudské vzťahy. Tieto vzťahy sa týkajú každodenného spolužitia ľudí a ako kresťania sa im taktiež nevyhneme a ani nemáme vyhýbať. Naše vzťahy sa vyvíjajú a sú závislé od toho ako sa k sebe správame, ako si „sadneme“ a podobne. No my kresťania máme niečo, čo svet nemá.... viac


Aká je tvoja viera?
Týždeň 35 - evanjelizačný kalendár 2018 - 42

Aj diabol verí, že Pán Ježiš Kristus existuje ale sa bojí. (Jk 2/19) Teda ak vravíš, že veríš v Ježiša, tak si spomeň, že aj diabol verí. V čom sa ale líši tvoja viera od diablovej viery? Popremýšľaj... viac


Boh odpúšťa vs. Boh ti odpúšťa
Týždeň 34 - evanjelizačný kalendár 2018 - 95

Nedávno som na internete videl krásny obrázok na ktorom bol text: Boh ti odpúšťa. Bolo tam len toto. Aký máš prvý dojem z tohto textu? Páči sa ti? .... viac


Čo by povedal Boh?
Týždeň 33 - evanjelizačný kalendár 2018 - 42

Boh je milostivý a ja a ani ty sa nemusíme do konca života umárať všetkým zlým, čo sme spravili. Nie je to super? Ja som pochopil, že som zlý a hriešny – a mohol by som sa do konca života v tomto... viac


Pamätaj na mňa
Týždeň 32 - evanjelizačný kalendár 18 - 45

Tu je príklad toho, ako by sme mohli prosiť Boha o odpustenie. Prosíš ty Boha o odpustenie? Je ti ľúto tvojich skutkov, myšlienok a správania sa, ktoré sa Bohu nepáčia? ... viac


Máš pokazený padák?
Týždeň 31 - evanjelizačný kalendár 2018 - 44

Doteraz sme vraveli stále dookola o tom aký sme zlý a hriešny, že sme zlyhali a stále zlyhávame. Možno sa vám to zdá trošku tvrdé o tom počuť, ale ... viac


Ja túžim po Božej priazni a ty?
Týždeň 30 - evanjelizačný kalendár 2018 - 43

Ja túžim po Božej priazni a ty? Možno to máš úplne na háku, možno o tom rozmýšľaš, ale nič s tým nespravíš. Možno nevieš, čo s tým spraviť, možno nechceš v koncovke s tým nič spraviť... viac


Ideš správnou cestou?
Týždeň 29 - evanjelizačný kalendár 2018 - 46

Máme mnoho ciest. Jedna cesta vedie do susedného mesta. Druhá cesta do obchodu, iná do krčmy. Niektorí majú cestu k milenke. Máme asfaltové, betónové alebo aj dlaždicové cesty. Toto sú klasické rukou hmatateľné cesty. Choď von a aj tam máš nejakú... viac


Je rozhodnuté už tu na zemi
Týždeň 28 - evanjelizačný kalendár 2018 - 143

Je rozhodnuté už tu na zemi. Žiadne potom uvidím, čo bude. Veď Boh sa nejak rozhodne. Nie, nie - už je rozhodnuté - tu na zemi. Buď veríš alebo nie. Už tu sa rozhodne. Tým pádom nemôže existovať očistec, druhý život, reinkarnácia a podobné nezmysli... viac


Lebo tak Boh miloval svet
Týždeň 27 - evanjelizačný kalendár 2018 - 140

Ak sa pozrieme na tento svet, Boh mu je ukradnutý. Úplne na Neho kašle. A my kresťania? My len z Božej milosti sme niečoho schopní. Sme bezradní a sme nič, ako uschnutá tráva, čo vietor zaveje. Verím, že ak si toto uvedomujeme, tak sme na dobrej ceste... viac


Chodíme vlastnou cestou
Týždeň 26 - evanjelizačný kalendár 2018 - 170

Tento text je o Pánovi Ježišovi Kristovi. Čo je na tom zaujímavé, je, že je napísaný v Izaiášovi. Teda niekoľko sto rokov pred tým ako sa Boh zjavil v ľudskom tele. Toto prepojenie a naplnenie tohto proroctva medzi starým zákonom a novým zákonom je skvelé... viac


Dobré skutky ti nepomôžu ak ...
Týždeň 25 - evanjelizačný kalendár 2018 - 67

Potom Ho vyviedli, aby Ho ukrižovali. ... Ježiš zvolal silným hlasom a vypustil ducha. Mk 15/20d,37 Prečo rozprávam o ukrižovaní pána Ježiša ak nie je veľká noc? Mám jediné vysvetlenie – ukrižovanie, smrť a vzkriesenie Pána Ježiša má byť našou každodennou témou... viac


Ľud kričal: Ukrižuj Ho!
Týždeň 24 - evanjelizačný kalendár 2018 - 55

Pán Ježiš bol od počiatku – On je Slovo – On je Boh. Na svet bol poslaný ako Boží jednorodený syn. Svoju rovnosť s Bohom nepovažoval za lúpež ale vzdal sa hodnosti, vzal na seba podobu služobníka, podobný sa stal ľuďom, a keď sa zjavil ako človek, ponížil sa a bol poslušný do smrti, a to až do smrti na kríži. Fil 2/6-8. A tento Boží syn sa dobrovoľne vzdal svojho života... viac


Pamätaj na mňa podľa svojej milosti
Týždeň 3 - evanjelizačný kalendár 2018 - 52

Boh je milostivý. Toto poznanie je fantastické. Keď si predstavím, koľko zla som popáchal a koľko hriechov stále činím, tak je mi smutno. Keby nebolo Božej milosti, keby nebola možnosť prijať odpustenie hriechov, keby Kristus za nás nezomrel, bolo by strašné žiť s vedomím, že pred Bohom neobstojím... viac


Si smädný po živote?
Týždeň 2 - evanjelizačný kalendár 2018 - 51

Keď si smädný, tak sa napiješ. Zapneš vodovod, naberieš si pohár, vypiješ a už nie si smädný. Takto si zahasíš smäd. Tieto slová pochádzajú od Pána Ježiša a nehovorí sa tu o klasickej vode – tu sa hovorí o vode života. Prameň je miesto, kde má potok počiatok. Z prameňa vyviera voda, tam začína, tam je jej zdroj... viac


Nechcená odmena, nevšedný dar
Týždeň 1 - evanjelizačný kalendár 2018 - 54

Lebo odmena za hriech je smrť, ale Božím darom milosti je večný život v Kristovi Ježišovi, Pánovi našom. Rim 6/23 Keď počuješ slovo odmena, ihneď ťa napadne niečo pozitívne. Budem obdarovaný. Niečo som vykonal a budem mať z toho úžitok prostredníctvom odmeny. Hej Jaro dostaneš odmenu! Super a akú? Dostať odmenu je potešujúce... viac